AMBULANTE BEGELEIDING

‘Ambulante begeleiding’ betekent dat wij begeleiding en ondersteuning bieden in de eigen omgeving van de jongere. Bijvoorbeeld in de thuissituatie, school, stage, werk en/of dagbesteding. Net waar de ondersteuning het meest nodig en effectief is.

Na een kennismakingsperiode gaan we samen onderzoeken welke hulpvragen de jongere heeft en hoe we hieraan gaan werken. Hierbij kan gedacht worden aan het zelfstandig ondernemen van activiteiten, op een andere manier reageren in sociale contacten of het plannen van de verschillende afspraken. Dit wordt verwerkt in doelen welke wij samen met de jongere vastleggen in een handelingsplan.

Tijdens de hulpverlening wordt regelmatig gekeken of alles volgens plan verloopt. Het uiteindelijke doel van de hulpverlening is dat jongeren zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te functioneren.

Afhankelijk van het aantal uren zorg dat de jongere per week ontvangt worden er begeleidingsmomenten ingepland.

Het werken aan persoonlijke doelen kan op verschillende manieren en is afhankelijk van de ondersteuningsvragen van de jongere. Hierbij kan gedacht worden aan het samen oefenen van gesprekken met instanties en wanneer nodig bij deze gesprekken aanwezig zijn, het ondersteunen bij het maken van een weekplanning of het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

In sommige gevallen werken wij samen met andere professionals bijvoorbeeld de huisarts, school/werk/stage/dagbesteding, psycholoog of bewindvoerder. Dit contact heeft als doel dat we de jongere zo goed mogelijk willen ondersteunen.

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).