Klachten

Onze begeleiders proberen hun werk zo goed mogelijk te doen. Helaas is er in de communicatie tussen mensen of in de uitvoering van de praktische zorg wel eens iets mis gaan. Misschien voelt de jongere zich niet goed behandeld en kan ontevreden zijn. Als dit zo is maak het bespreekbaar.

PRAAT EROVER

Meestal werkt het het beste om eerst te praten met de begeleider of de leidinggevende. Werkt het praten niet of helpt het niet genoeg, dan kan er een klacht worden ingediend.

EEN KLACHT INDIENEN

Er kan een klacht in worden gediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. De klachtenfunctionaris benadert de jongere naar aanleiding van de klachten. Samen met de klachtenfunctionaris worden de vervolgstappen bepaald.

Komt de jongere er niet uit of is hij/zij ontevreden over de oplossing van de klachtenfunctionaris dan kan er een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie Klachtenportaal zorg.

De volledige klachtenregeling voor:

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).