Over statera

Statera begeleidt sinds 2012 jongeren in verschillende situaties: thuis, op school, in de vriendengroep en/of in de vrije tijd. Hierbij richt Statera zich specifiek op jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 25 jaar.

De zorg verlenen wij binnen een van onze drie woonhuizen in Marum, Zevenhuizen of tijdens de ambulante begeleiding in de thuissituatie. Jongeren die bij Statera in zorg komen wonen, starten bij voorkeur in ons fasehuis in Marum waar 24 uurs begeleiding aanwezig is. 

Statera biedt een zogenaamde multi-systemische begeleiding voor de opvoeding en ontwikkeling van jongeren. Dit betekent dat zowel de jongeren als de belangrijke betrokkenen in hun omgeving een bijdrage leveren om de jongere weer op de goede weg te helpen.

Soms komt het voor dat jongeren patronen ontwikkelen waarin toenemende gedragsproblemen zorgen voor een steeds sterkere afwijzing van de ouders en/of andere betrokkenen. Deze patronen uiten zich vaak in verschillende soorten gedrag. Hierdoor ontstaan er problemen op school, in de thuissituatie en op andere leefgebieden. Als gevolg daarvan lopen jongeren vaak vast in hun huidige situatie, waardoor ze in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Statera biedt hulp in de zoektocht naar het meest passende perspectief voor jongeren; zoals het vinden van een geschikte school, stage-, werk-, of dagbestedingsplek.

Statera richt zich op de kracht van de jongeren, zodat ze de kans krijgen om het maximale uit zichzelf te halen. Het kleinschalige karakter van Statera resulteert in een unieke zorg organisatie.

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).

WIL JE MEER INFORMATIE OVER STATERA?