CONTRA INDICATIES

Wij vinden het belangrijk om jongeren het maximale uit zichzelf te laten halen en daarom kunnen wij jongeren met de volgende problematiek niet de zorg bieden die zij nodig hebben:

  • Ernstige verslavingsproblematiek.
  • Het herhaaldelijk vertonen van agressie tegenover mensen of objecten waardoor zijzelf of anderen schade dreigen te lopen.
  • Psychiatrische problemen die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken.
  • Structureel weigeren van begeleiding en/of het niet nakomen van de huis- en gedragsregels.
  • Jongere die een kind heeft of in verwachting daarvan is

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).