MISSIE, VISIE EN KERNWAARDEN

MISSIE

Iedere jongere verdient kansen om te werken aan het ontdekken en vergroten van hun mogelijkheden, krachten en talenten op alle levensdomeinen. Statera biedt aan jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problematiek deze kans.

VISIE

Statera biedt jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problematiek de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en hun eigen krachten te ontdekken met als doel zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te functioneren.

KERNWAARDEN 

Onze kernwaarden zijn samen, vakkundig en flexibel. 

Om deze kernwaarden te kunnen blijven continueren, kiezen wij ervoor kleinschalig te blijven. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren en de jongeren het maximale uit zichzelf laten halen.

SAMEN

Samen bereiken wij meer dan alleen. Samen met het sociale netwerk en andere betrokken partijen begeleiden wij onze jongeren. Door samen te werken kunnen wij de hele ondersteuningsvraag van de jongere begeleiden. Met als uiteindelijke doel de jongere in staat te stellen regie te voeren over zijn eigen leven. 

VAKKUNDIG 

Wij verstaan ons vak en hebben actuele en specialistische kennis waarmee we voor onze jongeren het verschil kunnen maken. Dit bereiken wij door altijd scherp te zijn en te blijven op verbeterpunten, door recente ontwikkelingen in het werkveld nauwlettend in de gaten te houden en door te leren van praktijkervaringen. 

FLEXIBEL 

Met onze flexibele houding passen we ons gemakkelijk aan veranderende omstandigheden en zoeken we actief naar oplossingen voor de uitdagingen die op ons pad komen. We bewegen mee met de vraag of behoefte van de jongere. Dat betekent dat zorg niet alleen overdag nodig is, maar soms ook ’s nachts of in het weekend. Wij zijn daarom 24 uur per dag bereikbaar.

 

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).