DOELSTELLING

De doelstelling van Statera is het doorbreken van ingesleten patronen die ervoor zorgen dat jongeren vastlopen in het gezin, op school en in hun vrije tijd. In de begeleiding maken we gebruik van een multi-systemische aanpak (verschillende benaderingen van het ‘systeemgericht werken’).

Vaak zien we dat jongeren een patroon hebben ontwikkeld waarin toenemende gedragsproblemen zorgen voor een steeds sterkere afwijzing van hun ouders en/of andere betrokkenen. Deze ingesleten patronen uiten zich vaak in internaliserend en externaliserend gedrag, waardoor er problemen op school, in de thuissituatie en op andere leefgebieden ontstaan. Het leidt ertoe dat jongeren vastgelopen zijn in hun huidige systeem, waardoor dit systeem onvoldoende toereikend is om de juiste ontwikkeling te bieden.

Statera biedt hulp bij het zoek- en vindproces van het meest passende perspectief voor de jongere. Iedere jongere en iedere situatie is uniek en daarom stippelen we samen met de jongere een traject uit. Respectvolle omgang met de jongeren is een heel belangrijk aspect. Gaandeweg het dynamische proces zal de jongere steeds meer de regie gaan voeren over zijn of haar eigen leven. Het uiteindelijke doel is dat de jongeren in staat zijn om zonder verdere begeleiding hun pad te vervolgen. Het (opnieuw) definiëren van relaties en het aanleren van nieuwe interactiepatronen staan daarom centraal.

Een positieve gedragsverandering bij de jongere draagt bij aan een zo optimaal mogelijke opvoeding en ontwikkeling richting volwassenheid. Daarom ondersteunt Statera de jongeren in zowel de thuissituatie (gezinssituatie), op school en in de vrije tijd. Het traject richt zich dan ook op alle systeemniveaus: het individuele niveau, het niveau van het gezin, de school, de vriendengroep en de vrije tijd.

 

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).