Werkwijze

De hulpvraag van iedere jongere is uniek. We starten altijd met een afstemmingsgesprek waarin we de hulpvraag samen met de jongere bespreken. In dit gesprek kijken we naar praktische en haalbare doelen die passen bij de ontwikkeling van de jongere. 

Volgens ons zijn jongeren het allerbelangrijkste in hun leerproces. We willen dan ook bewerkstelligen dat ze zelf de regie krijgen over de inrichting van hun leven. Om dit te kunnen doen, is zelfkennis erg belangrijk. In dit proces staat de volgende vraag centraal:

‘’Wat zijn je krachten en aan welke doelen moet je nog werken om zelfstandig te kunnen functioneren?’’

Op basis van de antwoorden op deze vraag worden er samen met de jongeren doelen opgesteld. Hier wordt op een planmatige en methodische manier aan gewerkt, waarbij het netwerk op een actieve manier wordt betrokken. 

Statera werkt op basis van de methode oplossingsgericht werken. Hierbij worden krachten van de jongere centraal gesteld en bouwen we voort op de successen die ze al hebben behaald.

Werkwijze Statera

Klanttevredenheid

We vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. We vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In maart 2021 beoordeelden ze Statera met een 7,6. In maart 2019 beoordeelden ze Statera met een 8,1 als gemiddeld cijfer. In de komende periode richten wij ons op de punten die onze zorg- en dienstverlening nog verder kunnen verbeteren, zodat we volgend jaar weer een hogere score behalen. Ondanks dat zijn wij trots op het bereikte resultaat.