RECHTEN EN PLICHTEN

RECHTEN VAN JONGEREN (12 TOT 16 JAAR)

Recht op informatie over de hulpverlening
Jongeren hebben recht op informatie over de hulpverlening. Elk hulpverleningsplan moet met de jongere zelf worden besproken, zodat ze op de hoogte zijn van de inhoud van het plan. Ook hebben ze het recht om hun mening te geven over dit plan.

Inzage, afschrift en wijzigingen dossier 
Jongeren hebben het recht om hun eigen dossier in te zien of er een kopie van te krijgen. Ook de ouders/verzorgers van de jongere hebben het recht op inzage in het dossier (wanneer ze het ouderlijke gezag hebben). In uitzonderlijke gevallen kan inzage in en afschrift van het dossier worden geweigerd. De reden hiervan moet worden uitgelegd.

Gebruik van gegevens
Wanneer informatie over de jongere wordt gedeeld met bijvoorbeeld de ouders of de school, dan stellen de begeleiders de jongere hier vooraf van op de hoogte.

Recht op klagen
Jongeren hebben het recht om zich te beklagen als ze vinden dat ze niet goed zijn behandeld. Dit klagen kan informeel of formeel. De vertrouwenspersoon van Statera kan hier uitleg over geven, adviseren en ondersteunen.

Recht op een vertrouwenspersoon
Jongeren hebben recht op contact met de vertrouwenspersoon in het geval van vragen, onvrede en/of klachten.

RECHTEN VAN JONGEREN (VANAF 16 JAAR)

Recht op informatie over de hulpverlening
Jongeren hebben recht op informatie over de hulpverlening. Elk hulpverleningsplan moet met de jongere zelf worden besproken, zodat ze op de hoogte zijn van de inhoud van het plan. Ook hebben ze het recht om hun mening te geven over dit plan.

Inzage, afschrift en wijzigingen dossier
Jongeren hebben het recht om hun dossier in te zien. Als ze erom vragen kunnen ze een kopie van het dossier krijgen. In uitzonderlijke gevallen kan inzage in en afschrift van het dossier worden geweigerd. De reden hiervan moet worden uitgelegd. Jongeren van 16 jaar en ouder hebben alleen zelf recht op inzage en afschrift. Indien blijkt dat er fouten in het dossier staan, dan kan de jongere Statera schriftelijk verzoeken om de persoonsgegevens, die op de jongere betrekking hebben, te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen wanneer deze feitelijk onjuist zijn.

Gebruik van gegevens
Als begeleiders van de jongere (dossier)informatie aan andere personen willen doorgeven, dan moeten ze hiervoor toestemming vragen aan de jongere. Alleen de jongere zelf mag de toestemmingsverklaring ondertekenen. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen:

  • De begeleider hoeft geen toestemming te vragen als de begeleider een wettelijke plicht heeft om de informatie te geven.
  • Als mensen die direct betrokken zijn bij de hulpverlening de informatie echt nodig hebben.
  • Als zwijgen (erg) schadelijk kan zijn voor anderen.

Recht op klagen
Jongeren hebben het recht om zich te beklagen als ze vinden dat ze niet goed zijn behandeld. Dit klagen kan informeel of formeel. De vertrouwenspersoon van Statera kan hier uitleg over geven, adviseren en ondersteunen.

Recht op een vertrouwenspersoon
Jongeren hebben recht op contact met de vertrouwenspersoon in gevallen van vragen, onvrede en/of klachten.

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).