VERTROUWENSPERSOON

De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor jongeren met een jeugdwet indicatie die gebruik maken van de hulpverlening van Statera. Jongeren, ouders/verzorgers en andere personen die op basis van een jeugdwet indicatie te maken hebben met de hulpverlening van Statera kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon met vragen, onvrede en/of klachten.

De vertrouwenspersoon is er bijvoorbeeld voor jongeren die graag hun verhaal willen delen, maar dat liever niet doen met hun begeleider. Maar ook als jongeren vinden dat ze onvoldoende informatie krijgen, het niet eens zijn met het handelingsplan of vinden dat er door de begeleider niet goed geluisterd wordt. Alles kan besproken worden met de vertrouwenspersoon.

WAT KAN DE VERTROUWENSPERSOON DOEN?

  • luisteren en meedenken
  • informatie geven over rechten en plichten
  • advies of raad geven
  • helpen bij het oplossen van problemen en klachten
  • samen met de jongere in gesprek gaan met de begeleider
  • ondersteunen bij een klachtenprocedure.

De vertrouwenspersoon is niet werkzaam bij Statera. De vertrouwenspersoon is daardoor onafhankelijk, behandelt alle informatie die gedeeld wordt als vertrouwelijk en neemt geen contact op met de begeleiders of anderen zonder toestemming van de jongere.

WERKWIJZE

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, of het nu gaat om een verhaal of een klacht. De vertrouwenspersoon geeft informatie over de hulpverlening, de rechtspositie en de klachtmogelijkheden, maar ook advies bij samenwerkingsproblemen en/of klachten.

In een gesprek met de vertrouwenspersoon wordt besproken wat er aan de hand is en welke stappen er mogelijk zijn. De vertrouwenspersoon kan ondersteuning bieden als er vervolgstappen genomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld het in kaart brengen van de klacht of helpen bij het schrijven van een brief. Ook kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij een oplossingsgericht gesprek of een officiële klachtenprocedure.

De vertrouwenspersoon zal de jongere/betrokkene in eerste instantie stimuleren om eerst zelf een poging te doen om het probleem op te lossen. Het uitgangspunt is de eigen kracht van de jongere en het bieden van ondersteuning wanneer dat nodig is, zonder het probleem ‘over te nemen’.

Contact:
Vertrouwenspersonen Jeugdzorg
p/a Zorgbelang Groningen
Schweitzerlaan 4
9728 NP Groningen

Tel.nr 050-5713999
E-mail: adviespunt@zorgbelang-groningen.nl

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).