CLIËNTENRAAD

De leden van de cliëntenraad bestaat uit cliënten of voormalig cliënten van Statera. Allemaal hebben ze ervaring met de zorg van Statera. De cliëntenraad van Statera denkt, praat en beslist mee over zaken die belangrijk zijn voor cliënten.

De cliëntenraad van Statera bestaat uit vier leden die een aantal keer per jaar bijeenkomen.

Neem contact op met mevrouw L. van der Laan voor meer informatie over de cliëntenraad. Dit kan via telefoonnummer 06-83063347 of door een mail te sturen naar clientenraad@statera.nl.

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).