Duurzaamheid

Statera vindt een duurzame beleidsvoering belangrijk en via verschillende initiatieven zetten wij ons continu in om het milieu minder te belasten. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van de verschillende duurzaamheidsprojecten binnen Statera:

Printen
Statera maakt gebruik van een print abonnement, hierdoor hebben zij een duidelijk inzicht in het verbruik van inkt en kunnen cartridges duurzaam vervangen worden.  Bij het printen wordt gekozen voor dubbelzijdig printen om op deze manier papier te besparen.

Digitale opslag
Statera is zich bewust van de milieubelasting van overmatig printen. Wij werken om deze reden dan ook actief met een digitaal opslagsysteem: alle documentatie wordt in een online beveiligde omgeving opgeslagen voor de medewerkers, waardoor zij bij de voor hun belangrijke documenten kunnen. 

Water
Alle kranen en toiletten zijn binnen onze instelling voorzien van waterbesparende oplossingen.

Afvalstromen
Statera houdt zich actief bezig met het scheiden van haar afvalstromen. Dit houdt in dat wij op alle locaties ons afval scheiden en overgebleven geneesmiddelen inleveren bij de apotheek.

Heeft u suggesties voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven of vragen over een van de bovengenoemde projecten? Neem dan contact met ons op via administratie@statera.nl

KLANTTEVREDENHEID

Wij vinden het erg belangrijk om te weten hoe de jongeren die wij begeleiden onze werkwijze beoordelen. Wij vragen regelmatig naar hun mening over Statera. In mei 2023 beoordeelden ze Statera met een 7,6.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Alle cliënten voelen zich serieus genomen door de begeleider (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat begeleiders zaken op een begrijpelijke manier uitleggen (100%).
  • Alle cliënten geven aan dat hij/zij goed wordt geholpen bij zijn/haar problemen/beperkingen (100%).
  • De meeste cliënten geven aan dat zij het gevoel hebben dat zij beter functioneren, minder klachten ervaren en beter met hun problemen om kunnen gaan in vergelijking met 12 maanden geleden (80%).